Appreciative Coaching

Appreciative Coaching is kort gezegd het toepassen van het gedachtegoed van Appreciative Inquiry in persoonlijke ontwikkelingstrajecten.

 

Appreciative Inquiry (afgekort tot AI) is in zijn essentie een gemeenschappelijke zoektocht naar het beste in mensen en organisaties. In zijn breedste betekenis gaat AI over het systematisch onderzoeken van de krachten van mensen, de mogelijkheden, de grootste kansen, en de hoop voor de toekomst.

 

AI is een benadering die werd ontwikkeld door David Cooperrider en Suresh Srivastva vanaf de jaren ’80 in de Verenigde Staten. De aanpak is gebaseerd op een op het eerste gezicht heel eenvoudig uitgangspunt: organisaties veranderen in de richting van datgene waar ze telkens vragen over stellen en hun aandacht op richten. Als een organisatie haar aandacht richt op het onderzoeken van problemen, dan zal ze nog meer problemen vinden. Als een organisatie haar aandacht richt op het beste in zichzelf, dan zal ze steeds meer van het goede ontdekken.

 

AI wijkt heel erg af van meer traditionele aanpakken van organisatieverandering. De basisveronderstelling bij deze aanpakken is dat organisatieverandering bestaat uit het oplossen van een probleem of het wegwerken van tekorten. AI is een proces dat zich richt op het uitbouwen en benutten van de kwaliteiten die er nu al zijn. De basisveronderstelling is niet dat een probleem opgelost moet worden, maar wel dat er nu kiemen aanwezig zijn van datgene wat je wilt.

 

Voor de toepassing van AI in persoonlijke ontwikkelingstrajecten heeft KLEUR! een eigen aanpak ontwikkeld.