Wie is KLEUR!

KLEUR! is in 2008 opgericht door Sandra de Koning. De uitgangspunten van haar activiteiten bij de start van haar bedrijf waren ‘de 4’P’s’: Professioneel. Persoonlijk, Praktisch, Plezierig. Deze uitgangspunten werden door haar klanten in de loop der jaren herkend en gewaardeerd. In 2013 vierde KLEUR! haar eerste lustrum (foto’s).

 

De naam KLEUR!

Het begon als ‘een leuk woord’ voor een eigen bedrijf. Gedurende de jaren heeft het woord KLEUR! het bedrijf zijn eigen kleur gegeven. Het woordenboek beschrijft kleur als volgt:

 

kleur (v.(m.); -tje)[<Oudfr. colour]

  1. de eigenschap van voorwerpen dat ze slechts lichtstralen van een bepaalde, voor iedere stof karakteristieke, golflengte terugkaatsen of doorlaten, waardoor bij het zien een met die golflengte samenhangende indruk op het netvlies ontstaat.
  2. elk der bestanddelen waarin wit (kleurloos) licht kan worden ontleed, als ook de mengingen daarvan.
  3. als kenmerkende zichtbare eigenschap van een zaak.

 

Kleur ontdekken

Veel ontwikkeltrajecten starten met de fase ‘het ontdekken van je eigen kleur’ in de vorm van een gedrags- en drijfverenanalyse. Het ontdekken van je eigen kleur staat hierbij metafoor voor inzicht krijgen in en bewustwording van je eigen talenten en kwaliteiten. Hierdoor ontdek je je eigen kracht en ontstaat zelfvertrouwen om jezelf te ontwikkelen.

 

Kleur bekennen

Een volgende fase is het ‘kleur bekennen’. Deze fase staat metafoor voor het aangaan van een open en eerlijke interactie, met jezelf en met anderen. Hierdoor kunnen de eerste concrete ontwikkelingsstappen worden gezet in transparantie en in effectief gedrag.

 

Kleur geven

Als laatste fase komt het thema ‘kleur geven’ aan de orde. Deze fase staat metafoor voor bewuste en heldere keuzes maken, doelen formuleren, focus aanbrengen en doen waar je gelukkig van wordt. Hierdoor wordt een duurzame verandering in gang gezet, waarin zelfsturing wordt bereikt.

 

De diverse fasen vormen de basis voor de eigen ontwikkelde KLEUR!-aanpak.