Huidig aanbod

De volgende trainingen zijn op dit moment beschikbaar. Ook andere gerelateerde onderwerpen kunnen op maat aangeboden worden. Neem hiervoor contact op.

 

Timemanagement voor professionals

 

Doel Een effectievere en efficiëntere tijdsbesteding en daardoor het bereiken van meer en betere resultaten.
Resultaat  Je leert hoe je kunt komen tot een beter timemanagement. Je krijgt inzicht in de manier waarop je keuzes maakt en prioriteiten stelt. Je krijgt methoden, technieken en praktische handvatten aangereikt die tot een verbeterde tijdsbesteding leiden. Je krijgt concrete adviezen die toepasbaar zijn op je eigen situatie. Daarnaast krijg je inzicht in je eigen leerstijl en hoe dit te integreren in je timemanagement.
Inhoud Motivatie en drijfveren, doelen stellen, (lange en korte termijn) planning, prioriteiten stellen, gedrag veranderen, leerstijlen. Als theoretische basis voor deze training wordt het boek “Prioriteiten” van Stephen R. Covey gebruikt.
Duur Twee dagdelen

 

Zelfmanagement voor professionals

 

Doel Een verdere verbetering van je time- en zelfmanagement en daardoor een betere persoonlijke effectiviteit.
Resultaat  Je zet een volgende stap in het nog effectiever en efficiënter omgaan met je tijd. Je ontdekt je persoonlijke drijfveren en hoe deze je keuzes beïnvloeden. Je krijgt inzicht in je eigen valkuilen op het gebied van timemanagement en hoe je hier effectief mee kunt omgaan. Je onderzoekt belemmerende overtuigingen die een rol spelen bij het veranderen van ineffectief gedrag. Je krijgt methoden, technieken en praktische handvatten om ineffectief gedrag om te buigen naar effectief gedrag. Je krijgt concrete adviezen die toepasbaar zijn op je eigen situatie.
Inhoud Deze training is een vervolg op de training “timemanagement voor professionals” en geeft een verdieping en verbreding van het begrip timemanagement en het veranderen van ineffectieve gedragspatronen op het gebied van timemanagement. De onderwerpen zijn je drijfveren, je eigenschappen, je irrationele gedachten en oefenen met Rationele Effectiviteits Training (RET) in relatie tot het verbeteren van je eigen timemanagement.
Duur Twee dagdelen. Deze training wordt met een co-trainer gegeven.

 

Interpersoonlijke effectiviteit voor professionals

 

Doel Een betere zelfsturing en een effectievere interactie met je professionele omgeving om daarmee je eigen situatie te managen in plaats van gemanaged te worden.
Resultaat  Je krijgt methoden en technieken aangereikt om zelf je situatie te gaan sturen en invloed uit te oefenen op je omgeving. Je leert je interpersoonlijke vaardigheden, zoals communiceren, samenwerken en onderhandelen te verbeteren. Je krijgt inzicht in hoe je effectief met je collega’s en leidinggevenden kunt omgaan. Je krijgt handvatten hoe je op een positieve manier gebruik kunt maken van de verschillende rollen en belangen in je werkomgeving. Je krijgt concrete adviezen die toepasbaar zijn op je eigen situatie.
Inhoud Als theoretische basis voor deze training wordt het boek “De 7 eigenschappen van effectief leiderschap” van Stephen R. Covey gebruikt. De onderwerpen cirkel van betrokkenheid / cirkel van invloed, proactiviteit, persoonlijke visie, zelfmanagement, emotionele bankrekening, communicatieregels, win-win denken, empathisch luisteren, synergie en zelfvernieuwing komen achtereenvolgens aan de orde.
Duur Vier dagdelen. Deze training wordt met een co-trainer gegeven.

 

Effectief leidinggeven voor professionals

 

Doel Een verbetering van je managementvaardigheden en daardoor als manager meer zelfsturend kunnen optreden.
Resultaat  Je krijgt handvatten om als leidinggevende te komen tot effectief timemanagement. Je krijgt inzicht in de rolverdeling binnen een team en de verschillende teamrollen. Je krijgt handvatten om teamleden te motiveren voor een verandering. Je krijgt inzicht in de verschillende communicatiestijlen en leidinggevende stijlen. Je leert de aangereikte kaders en modellen toe te passen in je eigen situatie.
Inhoud Formuleren van doelen, planningspiramide, Eisenhowermodel, Belbin-teamrollen, teambuilding, communicatiepiramide, situationeel leidinggeven, DISC-communicatiestijlen, veranderbereidheid, verandermanagement.
Duur Vier dagdelen

 

Effectief solliciteren en deelnemen aan een assessment center

 

Doel Je bent effectief voorbereid op de deelname aan een assessment center als onderdeel van een sollicitatieprocedure.
Resultaat  Je leert open over jezelf te zijn. Je wordt je bewust van je eigen SWOT. Je krijgt inzicht in het hoe en waarom van assessment centers, waar assessmentpsychologen naar zoeken en hoe ze dat doen. Je leert over het doel van en krijgt ervaring met rollenspellen.
Inhoud Theorie selectieprocedures en assessment centers, competentiedenken, criteriumgericht interviewen, voorspellende waarde, CV-interpretatie, SWOT opstellen, assessment tests, assessment cases, rollenspellen.
Duur Twee dagdelen

 

Effectief vergaderen voor professionals

 

Doel Een verbetering van  de vergadervaardigheden om zo effectiever te kunnen vergaderen.
Resultaat  Je leert de vergadertheorie, vergadertechnieken en vergadervaardigheden die nodig zijn om een effectieve vergadering te kunnen voorbereiden en houden.
Inhoud Doel van vergaderen, vergaderproces, rolverdeling, Belbin-teamrollen, DISC-communicatiestijlen.
Duur EĂ©n dagdeel

 

Effectief netwerken voor professionals

 

Doel Een verbetering van je netwerkvaardigheden en het kunnen voeren van een effectief netwerkgesprek.
Resultaat  Je krijgt inzicht in de verschillende fasen van netwerken en in het bijzonder van het voeren van een effectief netwerkgesprek. Je leert hoe je een netwerkgesprek kunt voorbereiden en voeren. Je verbetert je gespreksvaardigheden. Je krijgt methoden, technieken en praktische handvatten om een effectievere netwerker te worden. Je krijgt concrete adviezen die toepasbaar zijn op je eigen situatie.
Inhoud Netwerkdoelen, netwerkanalyse, binnenkomen en weggaan, introductie, elevator pitch, emotionele bankrekening, uitwisselen, follow up, netwerkonderhoud.
Duur Twee dagdelen. Deze training wordt met een co-trainer gegeven.