Ontwikkeling

Van onduidelijkheid naar duidelijkheid, van chaos naar focus, van complexiteit naar helderheid, diepgang en verbinding, dat zijn de kenmerken van de ontwikkeltrajecten van KLEUR!. Voor een diversiteit aan veranderkundige en HR-gerelateerde thema’s, zoals competentiemanagement en management development kan KLEUR! een toegevoegde waarde bieden in organisaties die kiezen voor een duurzame lange termijnontwikkeling van mens en organisatie.

 

Concrete voorbeelden in dit portfolio zijn o.a. het begeleiden van intervisiegroepen en het faciliteren van management- of afdelingsdagen, eventueel gecombineerd met het verzorgen van een mini-workshop. Alle ontwikkeltrajecten starten met een vrijblijvend intakegesprek en een heldere en transparante offerte.

 

Klik hier voor een overzicht van relevante kennis en ervaring.