Persoonlijke ontwikkeling

Een persoonlijk ontwikkelingstraject heeft als doel effectiever te worden en zelfsturing te ontwikkelen in het professionele gedrag. Dit traject wordt geboden in de vorm van een individueel coachingstraject (bijvoorbeeld via de werkgever). Ieder traject begint met een vrijblijvend kennismakings- cq. oriëntatiegesprek op de eigen werkplek. De exacte doelstelling en duur van het coachingstraject worden in overleg vastgesteld. De coachinggesprekken vinden plaats op een locatie buiten de eigen werksfeer. De duur en frequentie van de coachingsessies varieert tussen de 1,5 en 2 uur per keer, met tussenpozen van 2 tot 4 weken. Een gemiddeld coachingstraject bestaat uit 6 sessies en de afname en bespreking van een gedrags- en drijfverenanalyse. De gesprekken volgen de KLEUR!-aanpak.

 

Startvragen (voorbeelden)

 • Ik lig wakker van mijn werk en daar wil ik van af.
 • Mijn manager vindt dat ik niet goed functioneer en daar wil ik iets aan doen.
 • Ik snap nooit waarom anderen niet snappen wat ik bedoel en daar heb ik last van.
 • Ik ben zoveel tijd kwijt met dingen die er eigenlijk niet zo toe doen.
 • Ik weet dat ik vaak gelijk heb, maar ik zou ook graag meer gelijk willen krijgen.
 • Een diversiteit aan levens- en zingevingsvragen.

 

Resultaten

 • Effectiever gedrag ontwikkelen
 • Beter “nee” leren zeggen
 • Een betere balans tussen werk en privé vinden
 • Bewustere keuzes maken
 • Dichter bij je doel komen
 • ‘Meer’ bereiken en ‘minder’ doen
 • Werkgerelateerde of persoonlijke dilemma’s oplossen