Managementonwikkeling

Een individueel managementontwikkelingstraject heeft als doel om managementskills te ontwikkelen, effectiever leiding te leren geven en eigen belemmerende patronen te doorbreken.

Dit traject wordt geboden in de vorm van een individueel coachingstraject (bijvoorbeeld via de werkgever). Ieder traject begint met een vrijblijvend kennismakings- cq. oriëntatiegesprek op de eigen werkplek. De exacte doelstelling en duur van het coachingstraject worden in overleg vastgesteld. De coachinggesprekken vinden plaats op een locatie buiten de eigen werksfeer. De duur en frequentie van de coachingsessies varieert tussen de 1,5 en 2 uur per keer, met tussenpozen van 2 tot 4 weken. Een gemiddeld coachingstraject bestaat uit 6 sessies en de afname en bespreking van een gedrags- en drijfverenanalyse. De gesprekken volgen de KLEUR!-aanpak.

 

Startvragen (voorbeelden)

 • Ik wil leren hoe ik mijn medewerkers beter kan aansturen.
 • Ik wil graag focus aanbrengen en beter prioriteiten leren stellen.
 • Ik moet moeilijke keuzes maken maar ik weet niet zo goed hoe.
 • Binnen ons team willen we de onderlinge samenwerking verbeteren.
 • Er zit veel meer in ons team dan eruit komt, hoe kunnen we ons potentieel beter benutten?
 • Ik wil beter leren omgaan met conflictsituaties op de werkvloer.

 

Resultaten

 • Effectiever leiding geven
 • Beter leren delegeren
 • Effectievere samenwerking ontwikkelen
 • Onderscheidend vermogen vergroten
 • Focus aanbrengen en houden
 • In fases van inkrimping of uitbreiding meer overzicht krijgen
 • Effectief veranderingen leren begeleiden