Loopbaanontwikkeling

Een loopbaanontwikkelingstraject heeft als doel een nieuwe loopbaankeuze of een nieuwe loopbaanstap, al dan niet ingegeven door (dreigend) baanverlies. Ieder traject begint met een vrijblijvend kennismakings- cq. oriëntatiegesprek. Een compleet loopbaantraject bestaat uit 6 coachinggesprekken en de afname en bespreking van een gedrags- en drijfverenanalyse. De gesprekken volgen de KLEUR!-aanpak. Er zijn ook kortere loopbaantrajecten beschikbaar, zie hiervoor de loopbaanassessments. De coachinggesprekken vinden plaats op een locatie buiten de eigen werksfeer. De duur en frequentie van de coachingsessies varieert tussen de 1,5 en 2 uur per keer, met tussenpozen van 2 tot 4 weken.

 

Startvragen (voorbeelden)

 • Ik word niet gelukkig van wat ik doe, wat nu?
 • Ik wil graag ontdekken wat mijn drijfveren zijn en waar mijn passie ligt.
 • Ik ben er zomaar ingerold en vraag me nu af of dit wel is wat ik echt wil.
 • Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik echt wil in mijn werk.
 • Ik zou wel eens wat anders willen maar ik weet niet wat.
 • Ik dreig mijn baan kwijt te raken en wil mijn opties in kaart brengen.

 

Resultaten

 • Beantwoording van de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
 • Bezinning op loopbaan en ambitie
 • Een heldere loopbaankeuze en/of volgende loopbaanstap
 • Drijfveren en eigen kracht ontdekken
 • Potentieel vrijmaken
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Meer zicht krijgen op het doel in je leven