KLEUR!-aanpak

De KLEUR!-aanpak kent 6 fasen tot het ontwikkelen van een zelfsturingsmechanisme:

 

competenties

K en jezelf : inzicht krijgen in jezelf en in je vraag
L uister : feedback geven en ontvangen
E xploreer : je toekomstbeeld en ambities verkennen
U it jezelf : je uitspreken en de interactie aangaan
R ealiseer : concrete doelen stellen, doen en oogsten
! : bewustwording van continue zelfsturing

 

Deze aanpak is ontstaan uit het toepassen, uitbouwen en integreren van een aantal bestaande coachingstechnieken en interventiemethoden die effectief en aansprekend blijken voor de doelgroep. De aanpak is geen in beton gegoten stappenplan, maar een richtingwijzer om gedurende iedere sessie concrete ontwikkelstappen te zetten, het coachingsproces helder te houden en het coachingsresultaat te bereiken.